Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników. Przyznane środki w ramach pierwszego i drugiego naboru zostały...
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 01.10.2021r. odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy 7A są przyjmowane wyłącznie na podstawie karty PSZOK. Karty wydawane są w Urzędzie...
Akcja Zima 2021/2022

Akcja Zima 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg w Łaziskach Górnych. Zobacz numery telefonów alarmowych oraz inne informacje. Za utrzymanie dróg gminnych w naszym mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach, natomiast o drogi powiatowe dba...