Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta, jest działem o szerokim zakresie działania.

Do głównych zadań ZOM należą:

 • unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • wywóz odpadów stałych,
 • oczyszczanie ulic, placów itp.,
 • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • usługi z zakresu budowy i remontu dróg i nawierzchni,
 • budowa chodników, placów itp.,
 • przewóz sprzętu budowlanego itp.,
 • zbiórka odpadów segregowanych,
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady komunalne

Świadczymy usługi następującym sprzętem ( Cennik )

 • samochód samowyładowczy,
 • samochody dostawczo-osobowe,
 • śmieciarki,
 • koparko-ładowarka Detvan,
 • ciągnik rolniczy,
 • przyczepa rolnicza 6t,
 • piły do cięcia asfaltu,
 • walce drogowe,
 • płyty wibracyjne,
 • piły do ścinania drzew,
 • kosiarka bijakowa,
 • kosiarki spalinowe,
 • koparka JCB,

mgr inż. Łukasz Sobczak – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta

mgr Agnieszka Klozik – Zastępca Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta

Beata Ziarnik –  Starszy Specjalista ds. Zakładu Oczyszczania Miasta

Ireneusz Jasiński – Specjalista ds. projektowania i utrzymania zieleni

Zakład Oczyszczania Miasta
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne,
E-mail:zom@pgkim-laziska.pl, Tel:+48 32 22 41 550 w. 211
+48 32 22 41 088, +48 32 22 41 452