Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 01.10.2021r. odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy 7A są przyjmowane wyłącznie na podstawie karty PSZOK. Karty wydawane są w Urzędzie Miejskim.