Remont dróg gminnych oś. Kościuszki i ul. Nowej.

Od dnia 18.03.2024r. nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego dla ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego  w godzinach od  7.00 – 15.00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów na czas wykonania wymiany krawężników drogowych. Zaplanowane objazdy od ul. Wapiennej oraz od ul. Wyrskiej w Łaziskach Górnych.  Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 27.03.2024r. Oznakowanie robót ul. Kościuszki.

01-04-2024  INFORMACJA  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych informuje, że od dnia 02.04.2024r. do dnia 12.04.2024r. nastąpi kontynuacja robót drogowych  na ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego 
w godzinach od 7.00 – 15.00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów na czas wykonania wymiany krawężników drogowych i odtworzenia chodników. Zaplanowane objazdy od ul. Wapiennej oraz od ul. Wyrskiej w Łaziskach Górnych. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 32-224-10-88 ; 32-224-14-52 wew.213 oraz tel. kom 601386480 lub na stronie internetowej www.pgkim-laziska.pl.

 11-04-2024  INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych informuje, że od dnia 12.04.2024r. do dnia 17.05.2024r. będą prowadzone prace od ulicy Kościuszki do ulicy Wyrskiej związane z wymianą krawężników drogowych oraz chodników z kostki betonowej. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego w godzinach od  6.00 – 14.00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz poruszaniu się pieszych w rejonie prowadzonych robót. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 32-224-10-88 ;32-224-14-52 wew.213 oraz tel. kom 601386480 lub na stronie internetowej www.pgkim-laziska.pl.