Zakład Kanalizacji

Zakład Kanalizacji jest działem zajmującym się gospodarką ściekową . Do jego głównych zadań należy :

 • bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
 • monitoring przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych,
 • zarządzanie dwoma oczyszczalniami ścieków,
 • eksploatacja przepompowni ścieków,
 • wywóz nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi,
 • kontrola przyłączeń kanalizacyjnych,
 • budowa sieci kanalizacyjnych,
 • wydawanie zezwoleń na włączenia do kanalizacji,
 • opiniowanie projektów,
 • odbiory nowych sieci kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków do zamontowania podliczników celem rozliczenia wody bezpośrednio zużytej,
 • odbiory podliczników,
 • inż. Tomasz Szopa
  Kierownik Zakładu Kanalizacji
 • mgr inż. Joanna Langer – Górny
  Zastępca Kierownika ds. oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Ewa Biedrzycka
  Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
 • Michał Malcharek
  Starszy Specjalista ds. inwestycji i remontów
 • Kazimierz Mitrenga
  Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
 • Adrian Górny
  Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
Zakład Kanalizacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne,
E-mail:zk@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550 w. 213