Zakład Kanalizacji

Zakład Kanalizacji jest działem zajmującym się gospodarką ściekową.

Do jego głównych zadań należy:

 • bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
 • monitoring przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych,
 • zarządzanie trzema oczyszczalniami ścieków,
 • eksploatacja przepompowni ścieków,
 • wywóz nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi,
 • kontrola przyłączeń kanalizacyjnych,
 • budowa sieci kanalizacyjnych,
 • wydawanie zezwoleń na włączenia do kanalizacji,
 • opiniowanie projektów,
 • odbiory nowych sieci kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków do zamontowania podliczników celem rozliczenia wody bezpośrednio zużytej,
 • odbiory podliczników,

inż. Tomasz Szopa – Kierownik Zakładu Kanalizacji
mgr inż. Joanna Langer-Górny – Zastępca Kierownika ds. oczyszczalni ścieków i kanalizacji
Ewa Biedrzycka – Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
Michał Malcharek – Starszy Specjalista ds. Inwestycji
Kazimierz Mitrenga – Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
Adrian Górny – Specjalista ds. oczyszczalni ścieków

Zakład Kanalizacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne,
E-mail: zk(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550 w. 213