Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników. Przyznane środki w ramach pierwszego i...

Akcja Zima 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg w Łaziskach Górnych. Zobacz numery telefonów alarmowych oraz inne informacje. Za utrzymanie dróg gminnych w naszym mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach. Drogi gminne:...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy 7A w okresie świątecznym będzie czynny w następujących godzinach: - Wielki Piątek 9:00 - 13:00 - Wielka Sobota - zamknięte Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia biura. Dane kontaktowe oraz numery kont bankowych.

Zakład Oczyszczania Miasta

Informacje na temat Zakładu Oczyszczania Miasta. Kontakt i przydatne dokumenty.

Zakład Kanalizacji

Informacje na temat Zakładu Kanalizacji. Kontakt, dokumenty do pobrania.

Zamówienia Publiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało w 1963 roku.

Z dniem 1 lipca 1997 roku zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Łaziska Górne.

Przez ponad 40 lat działalności przedsiębiorstwo zdobyło duże doświadczenie i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku usług komunalnych.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dozoru i pracowników.

Posiadamy nowoczesne, bogate zaplecze techniczne w tym specjalistyczny sprzęt. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarówno eksploatacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, pielęgnacja terenów zielonych jak również prowadzenie działalności inwestycyjnej związanej z budową sieci kanalizacyjnych, budową i remontami dróg, chodników, placów itp.

Projekt pn. „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko