Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 01.10.2021r. odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy 7A są przyjmowane wyłącznie na podstawie karty PSZOK. Karty wydawane są w Urzędzie Miejskim.

Akcja Zima 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg w Łaziskach Górnych. Zobacz numery telefonów alarmowych oraz inne informacje.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Łaziska Górne, którzy złożyli do urzędu deklaracje i odprowadzają podatek za gospodarowanie odpadami. W związku z tym, przy dostarczaniu odpadów,...

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia biura. Dane kontaktowe oraz numery kont bankowych.

Zakład Oczyszczania Miasta

Informacje na temat Zakładu Oczyszczania Miasta. Kontakt i przydatne dokumenty.

Zakład Kanalizacji

Informacje na temat Zakładu Kanalizacji. Kontakt, dokumenty do pobrania.

Zamówienia Publiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało w 1963 roku.

Z dniem 1 lipca 1997 roku zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Łaziska Górne.

Przez ponad 40 lat działalności przedsiębiorstwo zdobyło duże doświadczenie i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku usług komunalnych.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dozoru i pracowników.

Posiadamy nowoczesne, bogate zaplecze techniczne w tym specjalistyczny sprzęt. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarówno eksploatacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, pielęgnacja terenów zielonych jak również prowadzenie działalności inwestycyjnej związanej z budową sieci kanalizacyjnych, budową i remontami dróg, chodników, placów itp.

Projekt pn. “Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko