Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników.

Przyznane środki zostały przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, dzięki czemu wzrasta jakość realizowanych przez nas zadań
i usług dla Mieszkańców Łazisk Górnych.

Po raz kolejny otrzymanie środków nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie. Dziękujemy za miłą, kompetentną i rzeczową obsługę.