Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników.

Przyznane środki w ramach pierwszego i drugiego naboru zostały przeznaczone na różnego rodzaju szkolenia i kursy m.in.: kursy prawa jazdy, kursy operatorów sprzętu do robót ziemnych, szkolenia związane z pracą oczyszczalni ścieków.

Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników Spółki wzrasta jakość realizowanych przez nas zadań i usług dla Mieszkańców Łazisk Górnych.

Otrzymanie środków nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie. Dziękujemy za miłą, kompetentną i rzeczową obsługę.