O firmie

Rada Nadzorcza Spółki
 • mgr inż. Wojciech Dziduch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • mgr Elżbieta Piecha – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • mgr Joanna Palenta – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • mgr Iwona Gejdel – Członek Rady Nadzorczej
 • Marcin Cermann – Członek Rady Nadzorczej
 • Beata Ziarnik – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki
 • mgr Mariusz Szala – Prezes Zarządu Spółki
Biuro Zarządu
 • mgr Magdalena Stania – Asystent Biura Zarządu
 • mgr Anna Piecha – Starszy Specjalista ds. Biura Zarządu

E-mail: zarzad(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział Księgowości
 • mgr Monika Kołodziej – Główna księgowa
 • mgr Michalina Łuba – Księgowa Specjalista ds. Płac
 • mgr Beata Badura – Specjalista ds. finansowych – kasjer
 • Joanna Nierada – Specjalista ds. windykacji – kasjer
 • Aleksandra Słupik – Specjalista ds. finansowo – księgowych

E-mail: ksiegowosc(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Magazyn
 • Agnieszka Kokoszka – Inspektor ds. BHP
 • mgr Joanna Łuczyk – Inspektor ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania

E-mail: magazyn(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział Kadr
 • mgr Katarzyna Kalabis – Specjalista ds. Kadr

E-mail: kadry(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział BHP
 • Agnieszka Kokoszka – Inspektor ds. BHP

E-mail: bhp(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Informatyk
 • Michał Kampa – Specjalista ds. utrzymania sieci informatycznej

E-mail:  michal.kampa(at)pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Kontrola wewnętrzna
 • mgr Agnieszka Klozik – Starszy Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

E-mail: zarzad(at)pgkim-laziska.pl