O firmie

Rada Nadzorcza Spółki
 • mgr inż. Wojciech Dziduch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • mgr Elżbieta Piecha – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • mgr Joanna Palenta – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mariusz Klimasz – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Markiel – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki
 • mgr Mariusz Szala – Prezes Zarządu Spółki
Biuro Zarządu
 • Agnieszka Dola – Specjalista ds. Biura Zarządu i kontroli wewnętrznej
 • mgr Anna Piecha – Starszy Specjalista ds. Biura Zarządu

E-mail: zarzad@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział Księgowości
 • mgr Monika Kołodziej – Główna księgowa
 • mgr Michalina Łuba – Księgowa Specjalista ds. Płac
 • mgr Beata Badura – Specjalista ds. finansowych – kasjer
 • Joanna Nierada – Specjalista ds. windykacji – kasjer
 • Aleksandra Słupik – Specjalista ds. finansowo – księgowych
 • mgr Beata Wróbel– Zastępca Głównej księgowej

E-mail: gk@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Magazyn
 • Agnieszka Kokoszka – Inspektor ds. BHP
 • Michał Kampa – Specjalista ds. utrzymania sieci informatycznej

E-mail: magazyn@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział Kadr
 • mgr Katarzyna Kalabis – Specjalista ds. Kadr

E-mail: kadry@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Dział BHP
 • Agnieszka Kokoszka – Inspektor ds. BHP

E-mail: bhp@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Informatyk
 • Michał Kampa – Specjalista ds. utrzymania sieci informatycznej

E-mail:  michal.kampa@pgkim-laziska.pl, Tel: +48 32 22 41 550

Kontrola wewnętrzna
 • Agnieszka Dola – Specjalista ds. Biura Zarządu i kontroli wewnętrznej
Zamówienia Publiczne
 • mgr Malwina Jedlińska – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych