Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników. Przyznane...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Łaziska Górne, którzy złożyli do urzędu deklaracje i odprowadzają podatek za gospodarowanie odpadami. W związku z tym, przy dostarczaniu odpadów,...

Akcja Zima 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg w Łaziskach Górnych. Zobacz numery telefonów alarmowych oraz inne informacje. Za utrzymanie dróg gminnych w naszym mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach. Drogi gminne:...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Łaziska Górne, którzy złożyli do urzędu deklaracje i odprowadzają podatek za gospodarowanie odpadami. W związku z tym, przy dostarczaniu...

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia biura. Dane kontaktowe oraz numery kont bankowych.

Zakład Oczyszczania Miasta

Informacje na temat Zakładu Oczyszczania Miasta. Kontakt i przydatne dokumenty.

Zakład Kanalizacji

Informacje na temat Zakładu Kanalizacji. Kontakt, dokumenty do pobrania.

Zamówienia Publiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało w 1963 roku.

Z dniem 1 lipca 1997 roku zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Łaziska Górne.

Przez ponad 40 lat działalności przedsiębiorstwo zdobyło duże doświadczenie i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku usług komunalnych.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dozoru i pracowników.

Posiadamy nowoczesne, bogate zaplecze techniczne w tym specjalistyczny sprzęt. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarówno eksploatacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, pielęgnacja terenów zielonych jak również prowadzenie działalności inwestycyjnej związanej z budową sieci kanalizacyjnych, budową i remontami dróg, chodników, placów itp.

Projekt pn. „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko