Informacje bieżące

 

Od dnia 01.01.2024 r. ustala się nowe stawki za najem sprzętu specjalistycznego, świadczone usługi, dzierżawę i sprzedaż pojemników. Cennik

Informujemy, że nowe cenniki obowiązujące od 01.01.2024 r. dotyczą posesji niezamieszkałych oraz mieszkańców, którzy dzierżawią pojemniki na odpady od Spółki w zakresie ich dzierżawy. 

Opłaty związane z wywozem, mieszkańcy uiszczają nadal na konto Urzędu Miasta, tak jak do tej pory.