Akcja Zima 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg w Łaziskach Górnych. Zobacz numery telefonów alarmowych oraz inne informacje.

Za utrzymanie dróg gminnych w naszym mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach,
natomiast o drogi powiatowe dba firma Sakem.
👉 Drogi gminne:
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88
tel. kom. 603 196 999
👉 Drogi powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg –
w godzinach 7.00 do 15.00 – (32) 22 44 499,
w godzinach 15.00 do 7.00 – 512 294 375 (interwencyjnie)
lub tel. kom. 728 940 498, 662 052 086
👉 Drogi krajowe GDDKiA – DK81 (siedziba Mikołów Mokre):
tel. 666 827 396.
👉 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
tel. 32 326 04 30, tel. kom. 798 717 17