Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5; 43-170 Łaziska Górne
NIP:635-000-10-55,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000120669,
Kapitał Zakładowy 43 566 500.00 zł
Projekt unijny

Komunikaty PGKiMOferta pracy dla pracownika budowlanego

Szczegóły oferty pracy w załączonym pliku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH

 Dnia 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Panią/Pana że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer KRS 0000120669, NIP 635-000-10-55,

2.       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez: e–mail:archiwum@pgkim-laziska.pl, lub pisemnie na adres siedziby ADO, wskazany w pkt. 1 albo osobiście  w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w naszej siedzibie  w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

4.       Pan/Pana dane osobowe  nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionych w przepisach prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na czas rekrutacji.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych (otrzymania ich kopii), ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8.       Podanie przez Panią/Pana dane osobowe są pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenie rekrutacji.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Data publikacji: 2019 - 07 - 22
Pobierz plik
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia nowych stawek opłat za koszty wezwania dłużnika do zapłaty.

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/04/2019 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych z dnia 12.04.2019r

W sprawie: wprowadzenia nowych stawek opłat za koszty wezwania dłużnika do zapłaty.

Data publikacji: 2019 - 04 - 25
Pobierz plik
Oferta mycia nagrobków.
Data publikacji: 2013 - 10 - 23
Pobierz plik
Wniosek o wypowiedzenie umowy
Data publikacji: 2013 - 04 - 04
Pobierz plik
Wniosek o wypowiedzenie i zmianę umowy
Data publikacji: 2013 - 04 - 04
Pobierz plik
Informacja dotycząca wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Data publikacji: 2013 - 04 - 04
Pobierz plik
Ogłoszenie

Z dniem 01.01.2011r. zgodnie z ustawą z 26 listopada 2010r. obowiązują nowe stawki podatku Vat.
Zgodnie z "art. 146a. od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. stawka podatku o której mowa w art. 41. ust. 2, art 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%".

Data publikacji: 2010 - 12 - 23
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o.
Data publikacji: 2010 - 08 - 25
Pobierz plik
KOMUNIKAT PGKiM Sp. z o.o. W ŁAZISKACH GÓRNYCH, W SPRAWIE TARYF ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Data publikacji: 2010 - 02 - 12
Pobierz plik
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia "Taryfy" dla zbiorczego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne.
Data publikacji: 2010 - 02 - 12
Pobierz plik
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia "Taryfy" dla zbiorczego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne.
Data publikacji: 2009 - 03 - 24
Pobierz plik
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji.
Data publikacji: 2009 - 03 - 24
Pobierz plik
Komunikat ws. składania ofert zakupu prawa użytkowania wieczystego.
Data publikacji: 2008 - 11 - 03
Pobierz plik
Echo - GÓRNOŚLĄSKI TYGODNIK REGIONALNY

Ogłoszenie ws. Konsultacji Społecznych, w dniu 28 października 2008, dotyczących realizacji inwestycji pn.:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych "Wschód" zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych w ramach projektu "Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne" ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet I:Gospodarka wodno-ściekowa."

Data publikacji: 2008 - 10 - 22
Pobierz plik
Komunikat ws. selektywnej zbiórki odpadów w 2008 roku
Data publikacji: 2008 - 10 - 08
Pobierz plik

Pokazuje wyniki od 1 do 15 z 20

strona 1

strona 2

następna >

X Serwis www.pgkim-laziska.pl wykorzystuje na tej stronie pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. W urządzeniu, z którego aktualnie korzystasz można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Przeglądanie i korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.